Subscribe

ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав е сложна и динамична изчислителна, осигурителна и данъчна материя, изискваща познаването в дълбочина на множество закони и нормативни актове, и поддържането на изключителна компетентност.

Счетоводна кантора Business Experts Ltd предлага възможно най-пълния пакет от услуги обезпечаващи обработката на работните заплати и свързаните с тях дейности. Можете да разчитате на нас за консултации във връзка с формата на наемане на персонала и вида на договора, който е необходимо да се сключи.

Нашите счетоводни услуги в областта ТРЗ и личен състав са:

√  Изготвяне  на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;

√  Регистрация в НАП, пререгистрация и прекратяване на трудови договори;

√  Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски;

√  Начисляване на социални и здравни осигуровки на служители на ТД и самоусигуряващи се лица;

√  Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси към държавния бюджет;

√  Подаване на Декларации образец 1 и 6; √  Попълване на трудови и осигурителни книжки;

√  Представителство пред НАП и инспекцията по труда при проверки.