Subscribe

Клиенти

Наши клиенти са фирми развиващи успешна дейност в широк спектър от области на икономиката: 

√  вносители и износители на стоки

√  ресторанти и заведения за хранене

√  реклама

√  търговия на едро и дребно в страната и извън нея

√  строителство

√  комунални услуги

√  услуги в различни области предлагани в страната и в чужбина

√  отдаване под наем на недвижими имоти и др.